Fredet bygninger i Danmark

Der findes cirka 9000 bygninger i Danmark, som er blevet fuldstændigt fredede og herudover 350.000 bygninger med en højere eller mindre grad af fredningsværdi. Det betyder, at der er særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier i bygningsmassen, der skal tages hensyn til. Det gælder for eksempel de gamle og historiske bygninger, der vidner om et Danmark fra en anden tid, som man ønsker at bevare i bybilledet.

 

Forstand på fredet bygninger

Men selv fredede bygninger – og måske især fredede bygninger – har brug for restaurering og vedligeholdelse, hvis de skal holde i mange år fremover. Hos Clausen ApS har vi specialiseret os i nænsom restaurering af de gamle bygninger, og vi ved, hvad man må og ikke må, og hvad man skal tage højde for i processen. Vi har bred erfaring med mange forskellige slags bygninger fra vidt forskellige perioder i danmarkshistorien, og vi kan derfor renovere både indvendigt og udvendigt på disse bygninger.

 

Kontakt os

Hvis du enten er beboer i en fredet bygning eller blot har ansvaret for vedligeholdelsen af den, så kontakts os for at høre mere om dine muligheder. Inden vi påbegynder en eventuel renoveringsproces, kommer vi altid ud og besigtiger opgaven. Her tager vi en grundig snak med dig om dine forventninger og behov, så vi til slut kan stå tilbage med en flot og velvedligeholdt bygning, som fortsat kan holde mange epoker endnu. Vi arbejder i Nordsjælland og Storkøbenhavn, herunder Gentofte, Lyngby, Hellerup og omegn. 

 

Vi kan også hjælpe med døre og vinduer samt reparation af gulve

Top